Loader image
Loader image
Back to Top

Worldbuilding

Arbetet för en helt ny kampanjvärld

Här hittar du alla dokument och information för Grågripens nya kampanjvärld! 

Grågripens fiktion är, som ni kanske vet, fortfarande i sin vagga. Arbetet påbörjades drygt en månad innan vårt första lajv och vi har därmed behövt gjort mycket på kort tid. Detta innebär också att Grågripens fiktion i nuläget är en fiktion i förändring, och vi kommer kontinuerligt att publicera nya dokument, men också nya versioner av befintliga dokument. 

Vi använder versionnummer för att hålla koll på hur våra fiktionsdokument utvecklas och förändras över tid. Den exakta planen för varje versionnummer är ännu oklar. Just nu gäller dock följande:

  • Alla versionsnummer under 1.0 kan komma att uppdateras med mindre ändringar innan Grågripen 2 Det kommer huvudsakligen handla om tillägg.

All world building, all fiktion och alla system som skrivs och publiceras inför Grågripen 2.0 kan anses vara provisoriska och efter dett lajv kommer arbetet med fiktionen och systemen att fortsätta.