Loader image
Loader image
Back to Top

ATT SKAPA SIN ROLL

Att skapa sin roll

Att skapa en roll, och därmed en anmälan, till Grågripen-gruppen kan naturligtvis göras på flera sätt, men nedan följer några saker att ha i åtanke när rollen skrivs.

Bra saker att tänka på

Ny roll

– Hur gammal är din karaktär?
– Vilken, om någon, gud tillber din karaktär huvudsakligen?
– Var kommer din karaktär ifrån?
– Vad är din karaktärs bakgrund? Hur har hen vuxit upp, vad har hen sysslat med?
– Hur har Draken påverkat din karaktärs liv?
– Hur ser din karaktär ut? Klädstil, smycken, smink?
– Vilka vanor och ovanor har din karaktär? Vad tycker hen om att göra, vad ogillar hen?
– Vad är din karaktär bäst på? Sämst?

Icke monsterjägarroll

– Varför besöker du Grågripen just nu?
– Reser du med någon, i så fall vem?
– Vilken sorts mottagande räknar du med på Grågripen? Är du en välkommen gäst eller förväntar du dig onda blickar från skolans bofasta?

Monsterjägarroll

– Hur trivs du på Grågripen?
– Hur länge har din karaktär varit på skolan?
– Vad är din karaktärs roll på skolan? Elev, färdig jägare, lärare, kock, kvartermästare?