Loader image
Loader image
Back to Top

DELTAGARKONTRAKT

Vad vi erbjuder

Dessa punkter är våran ambition och riktlinjer som arrangörer för lajvet.

Stöd och bollplank för att utveckla roller, grupper eller intriger, som är spelbara och relevanta för lajvet.

Lättåtkomlig och lättförstådda fiktionstexter, med möjlighet för fördjupande läsning.

Ett lajv där ni som deltagare får vara med och påverka lajvets händelser.

Lokal med vattentoaletter, dusch och sängar.

Arrangörer och trygghetsvärdar som är tillgängliga under lajvet.

Enklare sjukvård.

Tre mål mat om dagen (vid fasta tider).

Vad vi vill att du ska göra

Innan lajvet

 • Läser och följer lajvets regler: REGELBOK
 • Läser och följer reglerna och riktlinjerna för hantering av Covid-19 på lajvet: COVID-19-Regler
 • Läser det fiktionsmaterial som publicerats och är relevant för dig och din roll: FIKTION
 • Betalar din anmälningsavgift i tid.
 • Själv förser din roll med lämpliga kläder och utrustning utifrån kultur och dylikt.
 • Dyker upp i god tid till incheck för att delta på lajvet.
 • Om du avanmäler dig, att du gör det i tid.

Under lajvet

 • Följer svensk lag.
 • Följer lajvets regler: REGELBOK
 • Följer reglerna och riktlinjerna för hantering av Covid-19 på lajvet: COVID-19
 • Respekterar andra spelares och deras rollers pronomen.
 • Spelar på lajvets primära tematik, och att du ger andra spelare spelutrymme.
 • Följer och respekterar lajvets gemensamma värdegrund och likabehandlingsplan: VÄRDEGRUND
 • Hjälper till att motverka stereotypa hierarkier och exkluderande spel.
 • Varsamt respekterar gränsen mellan vad som är tematiskt spelbart förtryck, våld och övergrepp, och vad som är icke önskvärt spel: MISÄR & FÖRTRYCK
 • Använder de säkerhetstekniker som etablerats för att försäkra dig om att dina motspelare mår bra: METATEKNIKER
 • Tar ansvar för din egen upplevelse. Funkar inte spelet du tänkt, ändra det. Vill du ändra det mer radikalt, prata med en arrangör.

Efter lajvet

  • Deltar i postlajv-mötet.
  • Hjälper till att städa och ställa i ordning allt igen i såväl rummet du sov i som gemensamma ytor, innan du lämnar området.
  • Lämnar tillbaka all rekvisita, props och dylikt, till arrangörerna vid utcheck.
  • Checkar ut innan du lämnar området.