Loader image
Loader image
Back to Top

MONSTERJÄGARSLANG

FIKTIONEN

Grågripens fiktion är för närvarande under uppbyggnad av Fiktionsgruppen och kommer att genomgå ett antal uppdateringar och förändringar under de kommande månaderna.

All publicerad information om Grågripens fiktion, värld och system finns att hitta på länken till höger, i form av PDF-filer. Samtliga av dessa PDFer har ett versionsnummer som indikerar vilken version av dokument det är. Det senaste publicerade (högst siffra) kommer alltid att ligga på sidan som är länkad till höger

Vi vet att det är många dokument och självklart förväntas vi oss inte att alla lajvare läser alla dokument. Nedan finns listat de dokument som vi anser vara viktigast att ha läst för att kunna lajva i kampanjen och skapa sin karaktär. Förutom dessa rekommenderar vi att en läser efter eget tycke, smak och ambitionsnivå.

m

Worldbuilding

Grågripens Worldbuilding