Loader image
Loader image
Back to Top

NOCTANEN

Noctanen

Noctanen kallas även för “De nios tro” och är den största och mest utbredda religiösa tron i Sancteras värld. Den utövas främst av människorna och deras alvslavar.

De nios tro består av nio olika gudar som Sancteras invånare tillber. En del ber till alla medan en del enbart tillber en av dem. Alla gudarna har sina sätt och det leder ibland till att kommunikationen mellan olika gudatempel kan vara ansträngd.

Noctanen styrs av de nio individuella templens högste ledare. Till sitt förfogande har de en paladinorder som har i uppgift att skydda templen, dess rikedomar, noctanerna och sprida de nios tro.