Loader image
Loader image
Back to Top

PRECATI

Precati

Här följer en sammanfattning av Precati-ordens uppbyggnad och funktion. Om ni skulle vilja spela en Precati-medlem under Grågripen-lajvet, vänligen kontakta någon av arrangörerna.
Snabbfakta:
– Ca 1500 år gammal organisation som hanterar magi
– Avtal med alla länder om att hantera magi
– Utbildar, ser till och kontrollerar magiker
– Består av 3 huvudgrenar, Adori, Curata och Venari

Precati är en uråldrig organisation vars syfte är att kontrollera och reglera Magiker och deras förmågor. Organisationen består av tre huvudgrenar: Adori, Curata och Venari. Dessa huvudgrenar har i sin tur ett antal undergrenar kopplade till sig.

De flesta magikerföljen som reser runt har en riddare ur Precati Curata med sig, eller ett tillstånd om att resa ensamma.

Adori

Precati Adoris historia sträcker sig längre än vad någon kan minnas. Ända sedan magin för första gången satte sina spår i Sanctera har Adori existerat, i någon form. Från början var den endast ett sätt för magiker att träffas och utbyta idéer och tankar, och ett sätt att organisera sig och samarbeta.
Efter demonkriget genomgick Adori sin största förändring när deras organisation gick in under Precati-orden. Därmed skapades dagens Precati Adori: en hårt kontrollerad samling magiker, som lyder under Precatis organisation.

Magiker som lyder under Precatis regler

Reser antingen i sällskap med en Templar från Curata, eller har särskilt tillstånd om att resa själva

Hårt kontrollerade av Precati

Templarer vars uppgift är att bevaka och kontrollera magiker i Sanctera

Har stor auktoritet att utöva sin ämbete, i enlighet med Gryningspakten

Curata

Precati Curatas historia sträcker sig tillbaka Demonkrigets slut. När striderna var över skakades Sanctera av en magistorm som varade i flera veckor, och efter att ha bevittnat vad magiker var kapabla till, beslutades det att kontrollera dem. Riddar Silfriic Lucernium, härförare för Det Sista Dygnets Armé, grundades således Curata: en gren av Precati dedikerad till att kontrollera och granska magikers förehavanden och se till att de följer Precatis lagar.

Venari

Venari utgjorde från början en undergren till Curata, men har förhållandevis nyligen knoppats av och utgör nu sin egen huvudgren. Venaris kall och uppgift är att jaga, infånga och i vissa fall döda så kallade malefikarer: magiker som vägrat underkasta sig Precatis regler och styre. De reser ofta i små grupper (2-3 jägare) och rör sig ofta snabb från område till område i jakt på specifika maefikarer. Deras metoder anses av somliga vara brutala och kontroversiella, medan andra hävdar att de är nödvändiga.

Specialiserade magikerjägare

Starkt band till Furcin

Använder 'alla medel' för att nedgöra sitt byte