Loader image
Loader image
Back to Top

GRÅGRIPENS HISTORIA

Monsterjägare generellt

Det finns inte något centralstyre för monsterjägare i Sanctera,och inte heller något krav på licenser eller skatt, så vem som helst kan ta sig an uppgiften och få betalt för att döda monster. Detta gör att många monsterjägare kommer från de lägre klasserna i samhället, då det är ett desperat sätt att tjäna sitt levebröd på.

Att det är just väldigt många lågklassade folk i yrket gör att det också smutsar ner yrket väldigt mycket, och många är misstänksamma mot monsterjägare i allmänhet då många använder yrket för att lura folk på pengar och mat. Det är trots allt enklare pengar att lura folket att monstret är dött, än att riskera livet för att döda monster på riktigt.

m

Inga organisationer

Inget centralt styre eller större organisationer sysslar med endast monsterjakt i Sanctera.

m

Monsterjagande är smutsigt

Bara dårar, desperata jagar monster som sitt levebröd. Många i Sanctera ner på yrket med förakt.

År 596

Det är däremot inte ovanligt att monsterjägare sammarbetar, för det finns en trygghet att arbeta tillsammans för lättare döda monster. Monsterjägaren Ianessa var en av dessa, hon ville bevara och sprida den unika kunskap som monsterjägarna besitter, och hade ambitionen att skapa en gruppering som utbildade nya monsterjägare.
Till sin hjälp rekryterade hon monsterjägaren Tez ifrån Koradien och monsterjägaren Iwan. Iwan och Ianessa stod för finansieringen av hela projektet, båda var lika mystiska om vart pengarna kom ifrån.
Projektes första steg var att hålla utbildningsdagar på ön Arigo i Ketala där alla blivande och etablerade monsterjägare är välkomna. Trots närvaron av vildalver var ön perfekt, ett resmål som de flesta kunde ta sig till och även hålla sig borta ifrån lokala myndigheter för de monsterjägare som gömde sig ifrån dem.
Ianessa, Tez och Iwan gick sedan skilda vägar för sprida ordet om utbildningsdagarnaunder de nästkommande två åren.
m

Monsterjägaren Ianessa tar iniativ att skapa utbildningsdagar för bevara kunskap och hjälpa. Till hennes hjälp rekryterar hon Tez och Iwan.

År 598

Utbildningsdagarna på Arigo skedde inte utan katastrof. Ianessa försvann spårlöst strax före dagarna skulle ske och Tez blev avrättad för att vara en malificar. Men sorgen hann inte långvarig då demondraken vaknade upp utanför Arigo och attackerade Sanctera.

Iwan samlade de överlevande monsterjägarna och under uppkommande vintern så bildades Grågripens skola i Iwans hemliga ruinborg. En grupp med ambition att utbilda men också samla monsterjägarna under apokalypsens vinge.

År 599

Trots borgens hemliga position så växer Grågripens verksamhet. Många söker skydd men också kunskap att överleva den hårda värld som Sanctera befinner sig. Det hela gör det inte lättare när det visar sig att draken har etablerat sin bas inte alls långt från borgen.

Årets spenderas mycket till att samla resurser, allierade och etablera rutiner. En grupp med monsterjägare beger sig norrut under sommaren för uträtta monsterkontrakt och få nyheter omkring i världen. När gruppen kommer tillbaks, så kommer det oroväckande nyheter. Demonkultisternas inflytande har ökat i världen.

m

Inga organisationer

Av Grågripens grundare så finns bara Iwan kvar i livet.

m

Grågripen bildas efter drakens attack

Grågripen etableras efter Drakens apokalyptiska attack mot Sanctera. Gruppen sätts upp i Iwans hemliga borg.

Idag – År 600

Läget är desperat. Grågripen annonserar att deras alkemister har gjort forskning på det gröna visiumet. Målet, är att använda dess egenskaper att kontrollera mutationerna till mer förmån för användaren. Detta i hopp att ge en extra fördel till de monsterjägare som ska bege sig strid mot drakens styrkor.
Nu till vårkanten planerar ritualen för de första monsterjägarna som frivilligt eller socialt pressas kommer genomföra. För deras ära så planeras även en fest.
f

Gröna visiumet är redo för ritualen. År 600 sätts förberedelserna igång.