Loader image
Loader image
Back to Top

VERKSAMHET

Grågripens syfte

Grågripen, även känd som Grågripens monsterjägaskola, härstammar från Ianessas idéer; att bevara, sprida och kommunicera de unika kunskaperna som monsterjägarna besitter. Verksamheten är bara strax över 2 år gammalt och arbetar aktivt för att utbilda nya monsterjägare och förbereda de erfarna för den apokalyptiska värld som Sanctera befinner sig i.

Grågripen främsta inkomster är donationer från okända investerare, men också från uppdrag de får runt om i Sanctera. Drakens ankomst har gjort att världen är mer instabil och mer monster, eller demoniska bestar, börjar synas, vilket gör att det ständigt finns arbete för monsterjägarna.

m

Syftet

Grågripens syfte är att bevara, utbilda och kommunicera de unika kunskaper som monsterjägarna besitter.

m

Okända investerare

Grågripens största inkomst är okända investerare, därefter diverse uppdrag.

Bli en del av Grågripen

Runt om i Sanctera har ordet spridits att det finns utbildning där man kan bli en monsterjägare. Att hitta till Grågripen är dock svårt då deras position är hemlig och få vet vägen till Grågripens borg. Lättaste sättet för att bli rekryterad är direkt från en av Grågripens medlemmar. Det andra sättet är att följa rykten till Grågripens representanter i staden Erzurum i Guláma.

Väl i Erzurum finns flera av Grågripens representanter där, ofta gömda och i förklädnad, lyssnande efter nya rekryter eller fiender som söker efter dem. Vill man bli en del utav skolan gäller det hitta och övertyga representanten, betala anmälningsavgiften och sen bli vägledd genom skogen till Grågripens borg.

Framme vid Grågripens borg välkomnas och tilldelas ett rum till den nya rekryten. Den får några dagar att lära känna borgen, personerna och området samt se till att den får all nödvändig startutrustning som krävs för att slutföra utbildningen. Vid första dagen varje månad, också kallad för Gripens dag, hålls en ceremoni för alla nyanlända till skolan, vilken ofta avslutas med en fest.

m

Då Grågripens position är hemligt är det lättast att bli rekryterad av en redan tidigare medlem, eller söka sig till staden Erzurum i Guláma.

Lektionerna

Grågripens verksamhet är fortfarande så pass ny, och så panikartad, att man inte är indelade i klasser utan i kunskapsnivåer. Detta bestäms efter hur det ser ut och vilken nivå eleverna befinner sig i, av lärarna själva. I regel delas de in i tre nivåer – nybörjare, erfarna och professionella.

Lektioner hålls i allt som det finns kunskap och resurser för, och som anses passa en monsterjägare. Detta inkluderar, men ej begränsat till, strid, monsterkunskap, överlevnad, alkemi och kultur. Då världen är i en apokalyps och monsterjägarens arbete är farligt så spenderas mycket tid och resurser kring stridsträning och vapenvård.

m

Delas in efter kunskap

Eleverna i Grågripen delas efter kunskapsnivåer. Lärare bestämmer vilken nivå en elev befinner sig på.

m

Strid i fokus

Grågripen håller många lektioner som monsterjägare kan tänkas behöva, men fokuserar mest på stridskunskap.

Karaktärer inom Grågripen

Strax under 100 personer har bosatt sig och arbetar inom Grågripen, men alla är inte etablerade eller blivande monsterjägare.

Stora andelar av de som arbetar på skolan är inte monsterjägare. Det finns personer som jobbar med det administrativa; hur verksamheten ska skötas, hur utbildningen ska styras och hur pengarna ska spenderas. Grågripens välmående sköts av sjukkunniga, religiösa noctaner och kökspersonal. Utrustningen underhålls och sköts utav hantverkare och smeder.

Det finns också allierade till Grågripens verksamhet som besöker anläggningen och utför ärenden. De två mest kända grupperingar är Chivas, råttfolket, som ofta kommer på besök med leveranser och som arbetar i bergets tunnlar; och orchfolk som kommer med leveranser av krutvapen och kanoner. Det kommer dessutom mycket andra personer av lömskare karaktär som Grågripen bara viskar om vad de har för affärer med.

Under senare tid har även vildalver besökt Grågripens borg, vilket har hårt kritiserats.

f

Det finns inte bara monsterjägare i Grågripen, så det finns utrymme att spela många unika och speciella karaktärer.