Loader image
Loader image
Back to Top

VISIUM

VISIUMS BAKGRUND

Visium är en mineral som är starkt förknippad med magisk energi. I sin naturliga form är det en blå kristall som hittas i berggrunder runtom i Sanctera. Då visium är en mycket potent och användbar mineral är brukandet och brytandet av den strikt reglerad. Enligt Gryningspakten, som fastställdes för länge sedan, är det endast Precatiorden, eller de med explicit tillstånd, som får bryta och använda visium. 

Blått visium används främst av Precati för att stärka deras rustningar med magiska egenskaper eller ge deras styrkor extra magiska fördelar. Magiker använder det för återställa sina magiska organ.
Även om det endast är Precati som får lov att bryta och bruka visium så händer det att blått visium dyker upp på svarta marknaden, på grund av sin förmåga att framkalla ett euforiskt rus när det konsumeras. Bruk av visium är kraftigt beroendeframkallande, så efterfrågan på Svarta Marknaden är stor. 

Möjliga biverkningar av kontinuerligt och oreglerat visiumbruk inkluderar håravfall, huvudvärk, ljusskygghet, irritation vid slemhinnor, plötslig död, depression, aggression, förändrad aptit samt personlighetsförändring.

m

Blått visium reglerat

Blått visium är sällsynt och är strikt reglerat av Precatiorden, men dyker ibland upp på svarta marknaden där efterfrågan är stor.

m

Visiums egenskaper

Visium har magiska egenskaper, men används också som en meth-liknande drog.

GRÖNT VISIUM

Runt år 597 (ett år innan drakens uppkomst) började grönt visium dyka upp på i Sanctera. Chovas, råttfolket, hade med sig det och verkade ha samma egenskaper som blått visium förutom att det var enklare att få tag på. Efter tester visade sig att det gröna visiumet hade en instabil effekt, den muterade användaren och förkortades dess livslängd.
Detta gjorde att flera tog direkt avstånd från det gröna visiumet, knappt ens ville ha direktkontakt med det i risker om att få dess muterande egenskaper på sig. Grågripen, monsterjägarna, såg däremot möjligheter.
Under något år har nu Grågripen köpt in och forskat på det gröna visiumet för att kontrollera dess muterande egenskaper för att kunna bekämpa den demoniska apokalyps som pågår runt i Sanctera. De tror sig ha lyckats, och nu är det dags att utföra den första alkemistiska ritualen.
Frågan är hur det hela kommer att sluta.
m

Grönt visium uppkom 3 år sedan och ingen ville röra dem för dess muterande sjuka effekter.

f

Grågripen köpt in tonvis med grönt visium och experimenterat. På lajvet kommer resultatet att visas om deras experiment har lyckats.