Loader image
Loader image
Back to Top

GRÅGRIPEN 2

INTRODUKTION

Introduktion/Historik

Grågripen 2 är, som namnet antyder, det andra lajvet att gå under Grågripens fana. Vad som började som en grupp lajvare i en annan lajvkampanj har nu vuxit sig större och blivit sin egen. Första lajvet: Grågripen 1 – Mutationen och Stugan, ägde rum i maj 2019 och var då fortfarande en del av tidigare nämnda lajvkampanj. Sedan dess har Grågripen beslutat sig för att göra sin egen grej och Grågripen 2 utgör således första lajvet som egen kampanj i en egen värld.

Vad handlar lajvet om?


OFF
Grågripen 2 handlar om att återintroducera karaktärer och koncept från lajvgruppen Grågripens Monsterjägarskola och kampanjen Drömmen om Sanctera till vår nya kontext Grågripen-världen. Äventyr, svåra val, kontrasterna mellan ljus och mörker, mellan hopp och förtvivlan. Och att jaga monster, såklart.


På Grågripen 2 utforskar vi äventyr, karaktärsrelationer, klasskillnader och risktagande. Förtrycksspel i form av förtryck mot alver förekommer och även om misär inte är en grundpelare av Grågripen 2 så finns det definitivt utrymme för det.


IN
Grågripen 2 utspelar sig i bergen mellan De Västra Rikena och det Garonska Imperiet, på Grågripens monsterjägarskola. Grågripen är den yngsta monsterjägarskolan på kontinenten, men också den enda som lyckats genomföra mutationer på sina monsterjägare. Skolan bebos och besöks av en brokig skara individer som av en eller annan anledning valt att bli eller studera monsterjägare: hemlösa vagabonder, nyfikna akademiker, äventyrslustna hyrsvärd och skumma adelspersoner. Grågripens Monsterjägarskola välkomnar folk från alla samhällets delar, så länge du kan förtjäna ditt uppehälle.


På Grågripen 2 har just dessa bofasta monsterjägare och besökare samlats i Grågripens stuga i skogarna på berget. Där kommer de under en helg att lära känna varandra och skolan, utbyta erfarenheter och jaga lite monster. Och vad är det för underliga och ljusskygga typer som har börjat dyka upp i skogen?

 

COVID-19

Med anledning av rådande COVID-19-pandemi har arrangörerna tagit fram regler och riktlinjer för hanteringen av detta. Dessa finner ni här. Läs dem noga.

FIKTION

Fiktionen

Grågripen 2 utspelar sig i den oerhört färska och nyskapade världen som för tillfället kallas just Grågripen-världen. Det är en värld som ännu är i sin vagga och Grågripens fiktionsgrupp arbetar aktivt med att skapa, förbättra och förfina världen.

Detta arbete kommer att fortgå löpande efterhand som behov och önskemål uppstår. Dock vill vi ge alla deltagare möjlighet att tillgodogöra sig fiktionen i god tid innan lajvet och vi kommer därför sträva efter att inte uppdatera fiktionen mer efter 1/7, om det inte är absolut nödvändigt. Om detta blir nödvändigt kommer det att handla om mindre justeringar eller tillägg och kommer inte att påverka fiktionen i grunden.

All fiktion som har publicerats till 1/7 och som därmed kommer att användas till Grågripen 2 finns att hitta här:

PRAKTISKT

Praktiskt

Lajvet kommer att äga rum på Göransborgs Scoutgård utanför Höör i skåne, den 3-6 september 2020. Mer information om tider och datum finns att hitta längre ner. Lajvet kommer att kosta 450 kronor per person för de som anmälan sig före 1/8 och 600 kronor för de som anmäler sig efter 1/8. Avgiften inkluderar medlemskap i föreningen, mat på lajvet samt säng i sovsalsmiljö.
Vi har i dagsläget ett tak på 50 personer, inklusive arrangörer och funktionärer, i enlighet med FHMs restriktioner. Detta innebär att vi har plats för cirka 42 deltagare på lajvet.

När: 3-6 september 2020

Var: Göransborgs Scoutgård utanför Höör

Pris: 450 kronor (före 1/8) eller 600 kronor (efter 1/8).

ANMÄLAN

Anmälan

Anmälan till lajvet öppnar 1 maj 2020 och är öppen fram till 17/8. För att få intrig skriven till dig behöver vi dock ha din anmälan senast 1/8.

För att din anmälan ska vara komplett behöver du ha gjort följande fyra saker:

betalt anmälningsavgiften (450 kr/600 kr) till bankgiro: 5347-2122 eller 0701 49 32 31 (Swish)

REGLER

Regler & System

I menyn överst på hemsidan hittar ni en flik med lajvets regelbok. På denna och dess undersidor hittar ni såväl trivselregler och trygghetsregler såväl som regler för strid, läkning, och så vidare. Vi förväntar oss att alla lajvare har läst igenom denna regelbok noggrant.

Regelboken är för närvarande under uppdatering och fler sektioner kommer att läggas till inom kort

OBS. Med anledning av den rådande COVID-19-pandemin har arrangörerna tagit fram regler och riktlinjer för att hantera detta. Dessa finner ni i regelboken, men också här. Läs dem noga.

ROLLER/KARAKTÄRER

Roller/Karaktärer

Återkommande Grågripen-karaktärer

Karaktärer som var på Grågripen 1 (maj 2019) är nästan garanterat välkomna åter till Grågripen 2. Tänk dock på att skriva om karaktären så att den passar den nya världen.
Tänk också på att vi vill att magiker och mutanter hör av sig till gragripenlajv@gmail.com med sitt karaktärskoncept innan ni skickar in anmälan. Detta gäller även återvändande magiker.

Nya roller

Grågripen 2 utgör första lajvet i den nya kampanjvärlden och det finns därmed stort spelrum och många möjligheter för nya karaktärer. Allt ifrån etablerade monsterjägare och monsterjägarelever till besökande handelspersoner eller soldater, skumma akademiker och allt där emellan.
Om du har en idé, hör av dig på mailen så ska vi se vad vi kan lösa.

Sökta roller

Nedan följer en kort lista och beskrivning på roller vi gärna ser på lajvet. Listan kan komma att förändras och utökas efterhand som lajvet utvecklas och tar form.

NPC-monster

Vad vore en monsterjägarskola utan monster att jaga? Vi söker personer som vill planera, skapa och gestalta sitt eget monster på lajvet (i samråd med arrangörerna). Hur länge ni spelar sagda monster och när på lajvet det sker diskuteras med arrangörerna, men allt ifrån någon timme en gång till flera timmar flera gånger är rimligt.

VIKTIGA DATUM

Viktiga datum & tider

1/5

  • Anmälan öppnar

1/7

  • Inga fler ändringar görs i fiktionen innan lajvet

1/8

  • Sista anmälningsdag för intriger
  • Lajvavgift höjs från 450 till 600

17/8

  • ANMÄLAN STÄNGER

24/8

  • Sista dag för återbetalning av lajvavgift vid avanmälan

27/8

  • Sista dagen att anmäla allergier

3-6/9

  • LAJV

ARRANGÖRER

Arrangörer

Charlotte

Leo Kurki-Swenson

”Tegan”
Arrangör

Charlotte

Sofia ”Fiia” Karlsson

”Charlotte”
Arrangör

Charlotte

Gunnar Södergren

”Duncan”
Arrangör

INTRIGER/HANDLING

Intriger

Lajvet kommer dels att syfta till att återetablera karaktärer i den nya världen, dels att utforska sagda värld och dels att föra Grågripens Monsterjägarskolas historia framåt och vidare. Vi utlovar spänning, mysterier, monsterjakt och kanske en eller annan mutation.

Mer information om lajvet och dess intriger kommer längre fram.

KONTAKT

Kontakt

Vi använder oss primärt av tre kommunikationskanaler för detta lajv: vår facebook-grupp, discord och mail.

Facebook-grupp

I vår facebook-grupp kommer vi publicera nyheter, uppdateringar och allmän pepp. FB-gruppen utgör även en samlingsplats för deltagarna att peppa och posta. Att vara med i facebook-gruppen är inte ett krav för att kunna emdverka på lajvet, även om det definitivt kommer underlätta. Inte minst i kontakten med andra lajvare.

Mail

gragripenlajv@gmail.com är vår officiella arrangörsmail. Den kommer att användas för utskick av lajvinformation, intriger och bekräftelse-mail. Det är även denna mail ni i första hand bör använda för att komma i direktkontakt med arrangörerna när ni har frågor, idéer eller tankar.

Discord

Grågripens Monsterjägarskola har en discord-server där vi peppar, pratar, spelar spel och har roligt tillsammans. På denna server finns en kanal som heter grågripen2, där arrangörer och deltagare kan peppa, snacka och planera tillsammans. Inga officiella utskick eller information kommer att postas där, och att vara med på Discord-server är helt frivilligt och inte ett krav för att kunna komma på lajvet. Invite-länk nedan.</span

Mail: gragripenlajv@gmail.com

Discord: https://discord.gg/2NyWjMY

Facebook: https://www.facebook.com/groups/gragripen2/

ÄTA & SOVA

ÄTA & SOVA

Mat

Göransborgs scoutgård har fullt utrustat kök som vi ämnar utnyttja till fullo, och mat ingår i deltagaravgiften. Allergier anmäls i anmälningsformuläret (se anmälan).

Preliminärt matschema:
Torsdag: Middag i samband med lajvstart
Fredag: Frukost, lunch och middag.
Lördag: Frukost, lunch och middag.
Söndag: Frukost (OFF)

Förutom dessa måltider kommer vi även att servera kaffe, te och fika en eller ett par gånger om dagen.

Vi rekommenderar också att ni tar med er IN-lajvvänliga snacks och munsbitar, för att hålla humör och energi uppe.

Boende

Göransborg är en scoutgård och har våningssängar för ungefär 64 personer, i sovsalsmiljöer. De minsta rummen har 4 bäddar och de största har 12. Lajvet erbjuder både IN- och OFF-sovplatser.

I anmälningsformuläret (se Anmälan) finns möjlighet att ange önskemål för sovplats (litet rum, stort rum, IN, OFF, med person X, etc). Vi kommer göra vårt yttersta för att tillgodose dessa önskemål, men vi kan inte garantera något.

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet

Nedan listar vi lite saker som kan vara bra att veta om du har en funktionsvariation och vill åka på Grågripen 2.
Då vi, som de flesta lajv, hyr lokalen vi brukar kan vi tyvärr inte göra några större eller permanenta anpassningar för funktionsvariationer, men tveka inte att fråga om du undrar om vi kan göra några anpassningar för dig! Det vi kan göra, vill vi göra.

Gånghjälpmedel

Gården är en scoutgård i fyra våningar. Det finns ingen hiss. Det övre planet är inte tillgängligt förutom via trappan, men rymmer enbart sovsalar och toaletter.
Trappan till nedre våningarna är mycket brant. Det finns dock en till väg till dem som går utanför byggnaden En längre, mindre brant trappa, och en backe. Det finns även sovsalar på samma våning som entré, kök och matsal dit personer med gånghjälpmedel kan få förtur.

Synanpassning

Vid begäran kan arrangör gå igenom relevant information till dig muntligt; via telefon, Discord eller liknande.
Gården är över lag väl upplyst på de övre våningarna och sämre upplyst på de nedre våningarna, även med de elektriska lamporna igång. Den branta trappan som nämns ovan är också relativt dåligt upplyst.
Inga trappsteg eller dörröppningar är markerade för synanpassning, men det kan ordnas om du hör av dig.

Hörselanpassning

Det finns ingen hörselslinga i lokalen.
Lokalens utrymmen är dock i mycket varierande storlekar och det finns flera rum och utomhusmiljöer som fungerar bra att ha ostörda konversationer och scener i.

Övriga funktionsanpassningar

– Vid begäran kan arrangör gå igenom relevant information till dig muntligt; via telefon, Discord eller liknande.
– Vi har trygghetsvärdar på lajvet som finns om du skulle behöva någon att prata med som inte är en arrangör.
– Hör av dig till oss om du har en fråga om anpassning till din variation.