Loader image
Loader image
Back to Top

GRÅGRIPENS FIKTION

INTRODUKTION

Introduktion


På denna sida hittar du länkar till all den fiktion som är publicerad inför lajvet Grågripen 2, sorterad någorlunda efter rubrik.


I nuläget är fiktionen publicerad i PDF-filer som innehåller respektive information. Vi inser och vet att detta inte är ett optimalt sätt att hantera en lajv-fiktion och vi arbetar på att förflytta fiktionen till hemsidan, men tills vidare är det tyvärr PDFer som gäller.

Var börjar jag?


Fiktionen innehåller mycket dokument och vi förväntar oss inte att alla lajvare läser igenom alla dokument. Nedan följer en liten lista över dokument som kan vara bra att börja med.

  • Geografi – Översikt är en bra genomgång av kontinenten som lajvet utspelar sig på. Den innehåller dels information kontinentens två stora regioner och dels grundläggande information om länder och stater.
  • Religion är en viktig del i Grågripen-världen och dokumentet Religion innehåller information om den huvudsakliga trosuppfattningen på kontinenten och grundläggande information om de olika gudar som existerar inom den.
  • Alver utgör i Grågripens värld en till stor del förtryckt befolkning. Fram till för bara någon generation sedan var slaveri av alver lagligt, och även om de flesta länder idag har avskaffat det, så lever förtrycket kvar. Varje lands- eller statsdokument har en sektion om alver i just det landet, men att skumma dokumentet Alver för att få en tydligare uppfattning om hur förtrycket kan uttrycka sig är en god idé.

GEOGRAFI

Geografi


Nedan finns länkar till alla dokument som är relaterade till fiktionens geografi. Ett översiktsdokument som ger grundläggande information om världen och dess stater och länder och enskilda dokument för varje land och stat.

Religion

Religion


Nedan finns länkar till alla dokument som är relaterade till fiktionens religion. Dokumentet Religion innehåller en översikt av de två främsta trosuppfattningarna som existerar i fiktionen: Den Stora Panteonen och Spiritualism. Det går igenom Den Stora Panteonens Stora Gudar samt innehåller grundläggande information om alla ”De Andra” Gudarna.

Dokumentet De Andra innehåller all information om samtliga av De Andra Gudarna.

Dokumentet Albeirs Subpanteon innehåller information och designmål med just Albeirs subpanteon och behöver främst läsas av Albeirska karaktärer.

KULTURER & ORGANISATIONER

Kulturer & Organisationer


Nedan finns dokument om organisationer i fiktionen, samt om. de kulturer som är mer specifika eller ej kopplade till ett land eller en stat.

FOLK

Folk

Nedan finns dokument om de olika folk som existerar och är spelbara i fiktionen.

Folk är vår benämning på det som ofta också kallas arter eller raser: sentienta folkslag som inte är människor.

MAGI & ALKEMI

Magi & Alkemi


Nedan finns länk till ett dokument om hur magi kommer att illustreras på lajvet (systemet). Information om magi i fiktionen kommer inom kort.

Magisystemet är ett matigt och inenhållsrikt dokument och vi förväntar oss inte att någon lajvare (i synnerhet inte icke-magiker, men inte heller magiker) ska kunna allting utantill. Dokumentet kommer att finnas utskrivet och ligga i OFFen som referensmaterial på lajvet.

Nedan finns också ett dokument som beskriver hur magi och magiker struktureras i fiktionen: hur ser folk på magi och magiker, vem lär ut det, vem kontrollerar det, etc.

Alkemi kommer inom kort.

ÖVRIGT

Övrigt


Nedan finns dokument som inte riktigt passar in under någon annan kategori och är lite ett smörgåsbord av fiktion. Varje dokument strävar efter att vara självförklarande.