Loader image
Loader image
Back to Top

METATEKNIKER PÅ GRÅGRIPEN 2

INTRODUKTION

Introduktion


Denna sida innehåller information om alla metatekniker vi använder på Grågripen 2.

FÄRGSYSTEMET

Färgsystemet


Detta lajv använder sig av ett verbalt, färgbaserat säkerhetssystem. På lajv kan det hända att man hamnar i situationer som är helt oplanerade eller lite tuffare än en tänkt sig från början, till exempel ett förhör eller en tortyrscen. Detta system finns för att lätt kunna kommunicera om hur en själv och ens motspelare mår, utan att behöva gå off och fråga.
Kom ihåg att vi lajvar tillsammans och att det finns ett gemensamt ansvar för att se till så att alla mår bra och scenen är lagom intensiv.
Färgerna är:

Blå:
Jag mår bra! Du kan köra på hårdare!
Grön:
Jag mår bra! Detta är en bra nivå.
Gul:
Jag mår ok, vi behöver inte avbryta spelet men tona ner.
Röd:
Jag mår inte längre bra, Avbryt spelet!


Fråga efter “Färg?” i takt med att spelet trappas upp. Det går alltid att signalera utan att någon frågat. Kommer någon lite för nära i en scen går det alltså utmärkt att säga “Gult” för att markera att hen måste backa. Färgkoderna ska respekteras och ska därför inte missbrukas för att ge spelmässiga fördelar. Det är alltid okej bryta spelet om du känner att du behöver det!

SKARP SKADA/ELD

Skarp Skada/Skarp Eld


Skarp Skada eller Skarp Eld används som ett sätt att förklara att en skada eller eldsvåda är på riktigt OFF. När någon har skadat sig på riktigt ska du åkalla sjukvårdares, arrangörers och medlajvares uppmärksanhet genom att ropa ”Skarp Skada/Eld!”.
När du hör någon annan ropa det, upprepa frasen, stanna där du är och peka i riktningen du hörde den första personen ropa.
Skarp skada kommer alltid bryta lajvet och kommer alltid efterföljas av någon typ av samling OFF innan lajvet fortgår.

DEUS EX

Deus Ex


Ett tecken eller ett ord som betyder “Nu är det jag som arrangör som IN ger dig instruktioner, order eller råd. Lyssna extra noga och gör helst som jag säger.” Syftet är att aldrig behöva använda det, och är främst till för att deltagare med trygghet ska veta att det är Duncan, inte Gunnar, som vill något eller säger något i situationer där arrangören inte använder tekniken.
Tekniken används genom att en arrangör säger “Deus ex” innan hen börjar prata i egenskap av arrangör, eller sätter två utsträckta fingrar till tinningen medan hen pratar. Om en arrangör inte gör det så kan du säkert utgå ifrån att det är karaktären, inte spelaren eller arrangören, som försöker övertala dig om något.
Den här tekniken kan endast användas av arrangörer.

ARS AMANDI

Ars Amandi


Ars Armandi är en teknik för att spela på fysisk intimitet utan att gå över några gränser. Tekniken kan representera allt från en kram till ett samlag INLajv men i själva verket rör spelarna inte vid mer än varandras armar OFFlajv. Genom att de involverade spelarna håller ögonkontakt och rör vid varandras händer och underarmar kan en intim fysisk kontakt spelas på utan att spelarna behöver känna sig obekväma eller tvingas till fysisk kontakt OFF. Då du som spelare som inte är involverad i scenen ser att ars Armandi används bör du spela på att någon form av intim akt sker. Du kan också gå fram off och fråga spelarna som använder tekniken vilken typ av aktivitet de försöker representera.

Denna teknik kommer inte bryta lajvet.

OFF-TECKEN

OFF-tecken


Genom att placera en knuten hand i luften ovanför ditt huvud signalerar du till alla spelare inom synhåll att du har brutit spelet och att din närvaro inte är en del av lajvet. Med andra ord kan det användas om du behöver skynda dig igenom lajvområdet utanför din karaktär eller om du behöver förklara någonting OFF för någon. Denna teknik bryter illusionen och ska således inte användas lättvindigt, men den ska användas varje gång det finns en anledning för dig att bryta spelet.

OFFtecknet bryter lajvet för dig och eventuellt den person du spelar mot för tillfället, men inte för omgivningen. Om du ser någon på avstånd som håller en knuten näve ovanför huvudet ska du således ignorera personen och fortsätta lajva.

OFF-RUNA

OFF-runa


Offrunan ser ut som ett O med ett L i, eller som ett Y i en ring lite likt ett fredstecken. Det används för att markera att någonting är OFFlajv, tex kan det sättas på en väska för att markera att innehållet är OFF och därmed inte ska röras av någon annan.

BREVSYSTEMET

Brevsystemet


“NU KOMMER POSTEN!”

Grågripen 2 kommer på många sätt att vara ett karaktärsdrivet och -fokuserat lajv: vi etablerar och återetablerar karaktärer i den nya kontexten och den nya världen och börjar utforska vem de är, hur de hör hemma och de kan komma att göra.

Som ett led i att möjliggöra och förstärka detta introducerar vi härmed Postsystemet till Grågripen 2!

Både inför och på lajvet kommer alla ha möjlighet att skriva brev till någon som er karaktär känner (eller inte känner, för all del) och skicka iväg. Vi arrangörer (och kanske någon funktionär) kommer sedan att i största möjliga mån, läsa och svara på breven innan lajvet är slut.

I stugan kommer det finnas två stycken postfack: ett OFF och ett IN, tydligt markerade.

För att skicka brev har ni tre möjligheter:

 1. Lägg det i OFF-facket, vilket symboliserar att ni skickade brevet ett bra tag innan lajvet började (brevet kan därmed inte innehålla information som ni ENDAST kan ha fått tag på under lajvet). Denna möjlighet är endast öppen fram till och med fredag vid middag. Brev som skickas på detta sätt kommer få högst ett svar. En kan inte ha en fortgående brevväxling i dåtid.
 2. Lägg det i IN-facket, vilket symboliserar att brevet ska skickas med Grågripens specialtränade och -uppfödda korpar som kan återvända till stugan inom 24 timmar.
 3. Förhandla med någon av adelspersonerna på lajvet som, tack vare sin status och höga inkomst, har tillgång till brevfalkar, som kan återvända med ett svar inom 6h. Vad adelspersonerna vill ha i utbyte för att skicka brevet med en av deras falkar är ju upp till dem, såklart.

Följande regler och riktlinjer tillkommer:

 • Brev som inte ligger i OFF-facket (dvs är i spel, ligger i IN-facket eller hålles av en adelsperson innan hen skickar iväg det) är stöldbara och får stjälas av vem som helst, när som helst.
 • Brev som ligger i OFF-facket har skickats iväg och är därmed inte längre tillgängliga på skolan.
 • När en adelsperson skickar ett brev med sina falkar ska det först markeras med ett litet “A” i något av brevens hörn och sedan läggas i OFF-facket. Huruvida adelspersonen först läser brevet är ju däremot upp till hen.
 • Dum-lajva gärna lite med era brev: glöm kvar dem öppna på skrivbordet så att andra lajvare kan tjuvläsa innan ni förseglar det. Tappa brev ni har i fickan, etc.
 • Om ni stjäl ett brev ur IN-facket, låt det vara i spel en stund men gör sedan vad ni kan för att återbörda det till IN-facket, så att författaren faktiskt kan få ett svar. Om det inte finns en bra intrig-anledning att låta bli, förstås. Använd sunt omdöme, och lajva inbjudande och roligt.

OFF/META


Grågripens monsterjägarskola ligger i bergen mellan Garonska Imperiet och De Västra Rikena och är på många sätt väldigt otillgängligt: närmaste by ligger en bra bit bort och väldigt få personer (som inte hör hemma på skolan) vet var skolan ligger. All postgång till och från skolan går därmed via den närmaste byn, som också är platsen där Grågripen provianterar och handlar. Detta innebär att det, i verkligheten, ofta tar veckor att få svar på ett brev. På lajvet kommer du dock ha möjlighet att få svar på dina brev inom 24 timmar, både på brev som er karaktär skickade långt innan lajvet började och på brev som explicit skickas under lajvet. Detta är en meta-teknik och strävar inte efter att ha någon egentlig realism. Vi är medvetna om att inte ens den snabbaste av express-falkar kan flyga över en halv kontinent och tillbaka på 6h, men för karaktärernas och lajvets utveckling så tillåter vi det.

Exempel:

 • Duncan får under lajvet reda på att Laria, hans vän sedan ett år tillbaka, har studerat till bard i Cordotiva, och vill veta mer om huruvida denna utbildning faktiskt existerar. Han bestämmer sig för att skriva ett brev till en bekant i Cordotiva och fråga om just detta. Eftersom denna kunskap kunde ha fåtts av Duncan innan lajvet började (Duncan och Laria har umgåtts i princip dagligen i ett års tid), så kan Duncan lägga detta brev direkt i OFF-facket: det använder inte information som var omöjlig för honom att ha före lajvet.
  Inom 24h får Duncan svar på sitt brev.
 • Charlotte får under fredagen på lajvet reda på av Fortunato att ett Lazulskt skepp som hon trodde var förlist lade till i de Noias förläning för bara två veckor sen. Hon författar genast ett brev till sin före detta förste styrperson för att fråga mer! Eftersom denna kunskap (att skeppet inte var förlist) berättades av Fortunato som kom till skolan på fredagen, kunde inte Charlotte ha vetat detta före lajvet, och hon kan därmed INTE lägga brevet i OFF-facket. Hon tycker inte att det är värt att fjäska för adeln om att få använda en falk, så hon väljer att lägga brevet i IN-facket. Bara två minuter efter att hon har lagt brevet där kommer nyfikne Tegan och knycket det för att läsa, innan hon lägger tillbaka det i IN-facket.
  Två timmar senare kommer arrangör-Gunnar och tömmer IN-facket.
  Charlotte får svar på sitt brev inom 24h.
 • Luca inser att en gammal bekant till honom har viktig information om ett monster han jagar under lajvet och bestämmer sig för att skriva hen ett brev. Luca använder ingen information som inte fanns tillgänglig för honom innan lajvet, så han kan använda OFF-facket, men han tycker att det är så pass bråttom att det är värt att använda en adelsfalk. Han går till Donatella och förhandlar fram en deal om att få använda hennes falk: han betalar några guldmynt och lovar att komma till Donatella om han får tag på något Cordotivianskt. Han räcker över brevet till henne och fortsätter sedan med sitt.
  Donatella är nyfiken och öppnar och läser brevet innan hon återförseglar det, markerar det med ett “A”, och lägger i OFF-facket.
  Inom 6h får Luca svar på sitt brev.