Loader image
Loader image
Back to Top

GUIDE TILL SANCTERA

Korta inledande ord

Sanctera är en lajvkampanj som består av många olika koncept, mycket lore och flera rullande intriger som kan vara aningen skrämmande när man är ny som deltagare. Detta är tänkt att ge en nybörjares överblick och inblick i kampanjens grundpelare och koncept så man ska kunna hänga med på vad som pratas om under lajvet.
Vid frågor är det alltid varmt välkommet att skriva till oss arrangörer, antingen genom vår mail eller kontakta oss på facebook.

Övergripande vy

Sancteras lajvkampanj är väldigt inspirerad av verk som Dragon Age, Wheel of time, Witcher och andra fantasyverk. Det går att hitta många inslag och koncept från dessa verk i lajvkampanjen, vilket är positivt –  om man är bekant med dessa inslag så kan man lättare förstå koncepten och baktanken med vad för spel det ska ge utan att behöva djupdyka i detaljerna.
Ska man sammanfatta Sanctera så är det en “dark and gritty” fantasyvärld. Allting har sitt pris, all information är inte nödvändigtvis sann, den moraliska kompassen är alltid på en gråskala och det finns konsekvenser för ens agerande. Detta sätter press på deltagarna att vara mer lyhörda mot varandra för att få ut de unika lajvupplevelserna som en sådan här kampanj kan ge.

 

m

Lore-heavy lajvvärld

Låt dig inte skrämmas för all info. Läs i din egen takt och ställ gärna frågor!

m

Sancteras lajvvärld sammanfattat

Mörk, smutsig fantasyvärld där allt har sitt pris, gråskala och konsekvenser. Det finns inga lyckliga slut.

Sancteras två största fraktioner

Världen har flertalet länder som är indelade i två stycken fraktioner, Unionen uppe i norr och Imperiet i söder.
Imperiet är det gamla feodala styret där det finns en tydlig hierarki med stora klasskillnader. Samtidigt som det finns struktur och ordning, så finns det mycket byråkrati och korruption. Imperiet styrdes tidigare av ett råd med högadliga personer, men sedan ett år tillbaks har Rita Intari utnämnt sig till Heliga Kejsaren av Imperiet.
Unionen slog sig fri från Imperiet för strax över 100 år sedan och sedan dess kämpat för behålla sin frihet. Unionen är demokratiskt styrda och även om de har klasskillnader så beror det mer på ekonomi än börd. Trots att Unionen har ett instabilt styre som plågas av korruption och mutor, så hålls de ihop tack vare det ständiga hotet från Imperiet. Tre krig har Unionen och Imperiet bekämpat mot varandra, där senaste konflikten avslutades bara månader innan demondraken dök upp.
m

Imperiet i söder styrs av den heliga kejsaren Rita Intari. Korruption, feodalsystem och kontroll genomsyrar Imperiet.

f

Unionen till norr är demokratiska, men är instabilt genom pengar och korruption. Nuvarande Storminister är Tristian Greir.

Alvslavar och kämpande för friheten

Alverna lever i sin mörkaste tid. De har suttit fast i slaveriet så länge någon kan minnas, och all deras kultur är så gott som borta. Alver används till allt ifrån de hårdaste arbetet på fälten och i gruvor, till att servera sina ägare mat och vin. Alvslavar har inga rättigheter och tvingas bära en skylt runt sin nacke som berättar om vem som äger dem, och ett sträck över sitt vänster öga. Alvslavar ses mer som husdjur eller ägodelar än tänkande individer. Det finaste man kan äga är en “väldresserad alvisk slav”.
De alver som inte är slavar kallas i folkmun för vildalver. Dessa alver är “förvildade” och“barbariska”, och lever dessutom i skogarna. Folk ser dem oftast som farliga, som vilda djur som attackerar och dödar människor som de får tag på – vilket inte är konstigt med tanke på vad som händer med alver som blir tillfångatagna. Vildalverna kallar sig själva för Quendi, en term som få människor är bekanta med, och kämpar ständigt att få sin frihet och sin kultur tillbaks.
Notering: Slaveri och rasism är otroligt vidrigt och hemskt. Det är en del av mörka sidan av världen i Sanctera. Man ska alltid behandla ämnet med yttersta respekt, och även visa sina deltagare samma respekt som väljer att spela sådana roller. Vi alla är här för att ha roligt, och därför är det ytterst viktigt att ha koll på varandras gränser och välmående off för att man ska kunna framställa sådana här koncept på lajv.
m

Slaveri i vardagen

Alvslavar har existerat så länge folk kan minnas och är inget konstigt. De ses som ägodelar eller djur, inte som individer.

m

Alvernas kamp mot frihet

Vildalver lever i skogarna och kämpar för sin frihet. De ses som barbariska och vilda, något man ska ha full respekt för om man vill behålla livet.

Precati, Sancteras sköld mot magiker och mörk magi

Precatiordern är uråldrig och dess främsta uppgift är att skydda Sanctera från magiker och hålla deras förmågor i schack. Över hela Sanctera har ordern sin närvaro i så kallade tempelfort som deras verksamhet utgår ifrån. Precati, tack vore gryningspakten, står ofta utanför ländernas lagar och regler vilket gör att de hålls neutrala i alla konflikter för utföra sitt arbete för skydda Sanctera. Precatis färg är mörkblått och de är ofta klädda i blåa kläder och rockar.

Precatiordern är i huvudsak indelad i tre stycken grenar:

Precati Curata är tempelriddarna. Deras främsta uppgift är att hålla koll på alla världens magiker och se till att de sköter sig. Ofta får varje magiker tilldelad en ansvarig tempelriddare från Curata, som håller skarpa ögon på den.

Precati Adori är de magiker som valt att arbeta för Precati, de utbyter kunskap med varandra och forskning inom magi. Ofta med vakande ögon från Precati Curata.
Precati Venari är liten del men specialiserar sig att leta rätt och jaga maleficarer, de olicenserade magiker som gömmer sig från Precatis ögon. De arbetar i små grupper och kända för att vara brutala, hårda och ganska ofta kontroversiella.
f

Precatiordern är uråldrig och är till för kontrollera magikerna och deras egenskaper.

f

Precati är indelad i tre grenar. Tempelriddarna Curata, magikerforskarna Adori och häxjägarna Venari.

Magi och dess farliga konsekvenser

Magi är något farligt och bör fruktas. En magiker kan trots allt bara vifta med sin hand och orsaka en fruktansvärd död, se till att man blir hjärndöd eller helt ta bort ens vilja. Detta gör att folket i Sanctera fruktar magiker och ser på dem med rädsla och avsky. De är svartkonstnärer, demondyrkare och går alltid omkring som ett osäkrat vapen. Det är inte alla som kan använda magi, utan det krävs att individen föds med speciella magiska organ i kroppen.
Samtidigt kan magins fördelar inte ignoreras, och det är därför Precatis främsta uppgift är att tygla och kontrollera magikerna i Sanctera. De magiker som Precatiordern får tag på får ett simpel val, gå med dem och acceptera deras villkor, eller em snabb död. Därför finns det tre typer av magiker ute i världen.
De licensbärande magikerna som bestämmer sig för att arbeta för Precati går med i Precati Adori. De är fångar i sina tempelfort under hård bevakning av sin utdelade templarriddare men får i utbyte också beskydd från omvärlden, och förnödenheter. Precati Adoris arbete är att använda magi för stötta Precatis arbete och att forska på magin och utveckla den.
“Fria magiker” är de som fått licens och tillstånd att leva utanför tempelforten. Dessa magiker anser Precati vara relativt riskfria och sköter sig väl i enlighet med deras riklinjer, och får därför leva sina liv i frihet efter Precatis villkor. “Fria magiker” får inte resa hur de vill utan att rapportera det till tempelriddarna. Vill de bruka magi så måste det ansökas om och godkännas. Även vissa tempelfort påtvingar att all magi måste rapporteras in, även det minsta och mundana. Detta gör att många “fria magiker” är otroligt skötsamma och försiktiga för att behålla sin frihet. För inte tala om att tempelriddarna har metoder att alltid veta vart en “fri magiker” befinner sig, genom att ha tagit magikernas blod.
De olicenserade magiker är de som inte är upptäcka och därav okontrollerade av Precati. Dessa kallas för maleficarer, och sålänge Precati inte upptäcker dem så lever de i frihet. Dock förknippas inte maleficarer med något gott. Det är dem som man berättar mörka berättelser om till barnen, om hur de kan framkalla demoniska bestar eller äta upp ens själ. Då maleficarers kunskap kommer från muntliga lärdomar eller egen erfarenhet så är deras magi också ofta vild, oberäknelig och farlig.
f

Magi är farligt och magiker ses som de går alltid med öppet osäkrat vapen. Normala personer är rädda och fruktar okontrollerande magiker.

f

Precatis främsta uppgift är att kontrollera magikerna och magin i Sanctera så det sköts. I praktiken blir magiker fångar under tempelriddarnas järnnävar.

Gudarna och deras närvaro i världen

Sanctera har nio gudar som syns med sin närvaro, och deras existens går inte förneka. Det är inte ovanligt att dessa nio gudar besöker eller gör sin röst hörd genom Sanctera. Därför är de nio den största av religionerna i Sanctera, och varje person ställer sig ofta närmare och dyrkar en av gudarna mer än dom andra åtta. Noctanen, tempelmakten, är de som vägleder Sanctera och hjälper invånarna att komma närmare gudarna så man kan behaga deras önskemål.
Noctanen är indelade nio olika delar, en för varje gud, och ledaren för varje del kallas för diakon.
Även om en klar majoriten tror på de nio, så finns de som tror på andra gudar som inte har samma närvaro i Sanctera. Exempelvis vildalverna som fortfarande dyrkar sin försvunna gud.
m

Gudarna finns, inga tvivel.

Så gott som alla tror på gudarna då deras närvaro ekar och dyker upp i Sanctera gång på gång.

m

De nios religion

De nio är den största religionen och där man dyrkar de nio gudarna. Så gott som alltid dyrkar man en gud mer men givetvis erkänner de andra åttas närvaro.

Teknikens framfart

Revolution har nått genom Sanctera och tekniska underverk börjat sprida sig. I landet Tickaaret har de uppfunnit tryckkonsten och den mekaniska klockan, medan orchfolket har skapat ångmotorn, mekaniskt ångdrivna proteser och framför allt krut med tillhörande gevär, pistoler, bomber och kanoner. Sanctera börjar innan drakens uppkomst luta sig mot en industrialism.
m

Teknik är på framkant i Sanctera. Krutvapen, mekanik och ångmaskiner finns. Orchfolket och landet Tickaaret är i teknikens framkant.

Gryningspakten

Legenden berättar om det stora demonkriget för länge sedan. Den stora kampen om överlevnad när demoner, namnlösa monster och korrumperande mörker svepte över Sanctera. Allt såg dystert ut tills Siilfric Dryadorcus, människohjälten och guden Phaxis’ utvalde, samlade ihop det sista av Sanctera och lyckades driva tillbaka hotet. Efter demonkriget så bildades dokumentet Gryningspakten. De regler och riktlinjer hur magi, mineralen visium och ordern Precati skulle styras och skötas. Gryningspakten kom att bli en av Sancteras viktigaste texter.
m

Demonkriget

Demonerna attackerade Sanctera men tack vare Siilfric Dryadorcus, guden Phaxis' utvalde, drevs de tillbaka.

m

Gryningspakten

Dokument som uppkom vid demonkriget och är de lagar och riktlinjer som styr hur Precati ska hantera magi, magiker och visium.

Demondrakens uppkomst

År 598, två år innan detta lajv, vaknar en drake upp bland öarna i Ketala efter en okänd tids sömn, för att sätta Sanctera i brand. Draken gjorde sin närvaro känd genom flyga överallt i Sanctera för att sätta eld på och förstöra stora delar av länderna. Drakens dyrkare som jobbat i skuggorna gjorde flertal attacker omkring i världen. Länder sakta föll eller kämpade hårt för att hålla sig vid liv.
Draken visade sig vara något mer, därav namnet demondraken, för med drakens närvaro började demonportaler uppenbara sig runt omkring i världen och korrumperande magi spred sig. De som inte ställer sig på drakens sida kan förvänta sig en hemsk död eller att bli offer till deras drakdyrkarnas korrumperade ritualer. På grund av Sancteras tidigare instabila läge efter år av krigande, orsakade draken panik. Många blev utan mat eller bostad och tvingades försöka fly. Ingen verkar kunna hantera den mängd kaos och de demoner som sprider sig i världen, och det är bara en tidsfråga innan Sanctera blir under demondrakens våld.
f

Sen 2 år tillbaka är Sanctera i en apokalyps där demondraken med sina demoner, kultister och korrumperande ondska sätter världen i kaos.