m
Back to Top

VISION

Vision

Vår vision med lajvet är att belysa kontrasterna att leva som monsterjägare i Sanctera. Dels deras normala vardag med lektioner, skratt och att försöka finna trygghet i sitt liv, men också den enorma desperation som finns i kampen om överlevnad. Vi vill skapa ett lajv där man förstår att det inte finns några lätta val, allting är inte glasklart och där varje individ måste fråga sig vad hen är beredd att offra för en ljusare framtid.

Vi hoppas att få ett lajv med både ljusa stunder av glädje och spänning, och mörka stunder där monsterjägare tvingas göra svåra val för att behålla det.

Vår vision är också att föra Grågripens berättelse vidare, att efter lajvet så är monsterjägarna inte desamma som när det startades. Oavsett vad som händer, så kommer ett nytt kapitel skrivas.

Ett lajv om kontraster. Jakter, lektioner, skratt, gråt.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!