Loader image
Loader image
Back to Top

Misär & Förtryck

Introduktion


Den fiktiva lajvvärld som Grågripen utspelar sig i är stundtals en mörk och dyster värld. I kampanjen kan inslag som skräck, våld, alkohol, droger, erotik, diskriminering, klassförakt och ovårdat språk förekomma.

Grågripen är inte ett lajv som fokuserar på misärspel eller förtryckarspel, men misär och förtryck förekommer i vissa former. Det förtryck som uppmuntras av arrangörerna är spel på klassförakt och fördomar mot de karaktärer som är magiker och alver. De spelare som spelar alver har gjort ett aktivt val att spela på det förtryck som finns mot alver som folk, och uppmuntrar således till sådant spel gentemot deras karaktärer. Med det sagt, kan alviska karaktärer givetvis ha föraktfulla åsikter om människorna på lajvet, som för dem blir överklass.

OFF


Bortom spelet så kommer deltagare och arrangörer dock alltid följa Sveriges rikes lagar, Sveroks uppförandekoder och vår förenings stadgar och likabehandlingsplan. De negativa element som kan uppstå i lajvvärlden är just fiktiva och bortom spelet gör arrangörerna allt vi kan för att skapa en trygg miljö där vi kan lära känna varandra, ha roligt och utvecklas tillsammans. Vi använder flertalet tekniker och tillvägagångssätt för att skilja på den fiktiva och verkliga världen och för att försäkra oss om deltagarnas trygghet och välmående. Vi har också tillsatt trygghetsvärdar vars syfte är att främja tryggheten och säkerheten på evenemangen. Gråripens arrangörsgrupp, styrelse och funktionärer tar aktivt avstånd från alla former av diskriminering, såsom diskriminering som riktar sig mot kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet, socioekonomisk status, funktionsnedsättning, kroppsbyggnad, ålder och sexuell läggning.

 

Förbjudna Förtrycksspel


På Grågripen 2, och i den fiktiva värld lajvet utspelar sig i, existerar sexuella övergrepp inte som ett koncept och spel på sexualbrott i någon som helst form är inte tillåtet.
Inom världen finns heller inget förtryck mellan kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, hudfärg, funktionsnedsättning, kroppsbyggnad, ålder och sexuell läggning.
Grågripens arrangörsgrupp har aktivt valt att plocka ur dessa element ur vår lajvvärld, inte för att förminska eller osynliggöra den ojämlikhet som OFF existerar mot personer som drabbas av förtryck, utan för att förse en värld som kan agera som en fristad från det.

Det är inte heller tillåtet att spela på diskriminering som avser några andra faktorer än de som är helt fiktiva. Det är alltså inte tillåtet att spela på, påtala eller förolämpa en persons OFF-attribut, såsom könsidentitet, kroppsbyggnad, ålder eller andra OFF-egenskaper. Hjälpmedel såsom tex. glasögon eller gånghjälpmedel ska endast påtalas INlajv om du vet om att det är ett attribut spelaren valt att gestalta även INlajv.

Tillåtna Förtrycksspel


Det finns fyra undantag i form av diskriminering som är tillåtet att spela på inlajv; föraktet mot alver, där spelarna valt att spela alv. Förakt och rädsla gentemot de karaktärer som kan magi, där spelaren aktivt valt att karaktären ska vara magiker; samt spel på skillnad och förakt mellan socioekonomisk klass, då spelarna har valt sin karaktärs rikedomar eller brist på dem. Till sist är det även tillåtet att ha fördomar mot fiktionens länder och kulturer samt att vara retsam mot de som spelar från dessa länder och kulturer.

Kom dock ihåg att använda förtrycksspel som en spelöppning, INTE som en spelblockering. Vi är alla på lajvet för att ha roligt och för att få spela våra roller, använd inte förtryck som ett sätt att blockera alver eller magiker från spel. Var även noga med att använda färgsystemet för att kolla av att alla fortfarande mår OFF-bra i en scen.

OBS: Inför Grågripen 2 har arrangörerna valt att INTE tillåta spel på romantiska eller sexuella relationer mellan alvslavar/alvtjänare och deras ägare/mästare, då samtycket genast blir väldigt tveksamt och otydligt i den typen av maktförhållande. Det är därmed FÖRBJUDET att inför lajvet (i presentationstrådar, rykten, etc) och på lajvet spela på en romantisk och/eller sexuell relation mellan alvslav/alvtjänare och ägare/mästare.

Kontakta oss


Om du har frågor, funderingar eller undrar över något gällande förtryck och misär på Grågripen så är du mycket välkommen att kontakta oss (gragripenlajv[at]gmail.com)!

Om du som förmyndare eller förälder är osäker på om lajvkampanjen Grågripen är lämplig för ditt barn att delta i får du gärna kontakta oss (gragripenlajv[at]gmail.com) så kommer vi göra det bästa vi kan för att svara på dina frågor.