Loader image
Loader image
Back to Top

SANCTERA

Lajvkampanjen Drömmen om  Sanctera

Drömmen om Sanctera är en pågående lajvkampanj som utspelar sig i riket Sanctera. Sedan år 598 har en demonisk drake vaknat upp och satt världen på en apokalyptisk knivspets. Imperiet och Unionen kollapsar tack vare interna stridigheter och konflikter. De förtryckta, magikerna och alverna, kämpar att få frihet. Gudarnas närvaro minskar över Sanctera. Ingen vet hur detta kommer att sluta.

Läs mer om Sanctera på deras hemsida: http://www.sanctera.se

Året är 601

Sancteras största inspiration är Dragon Age settingen.

Sanctera är en dark gritty fantasyvärld med steampunk-inslag. Tekniknivån ligger runt 1700-talet.

År 598 vaknade en demondrake upp och satte Sancteras värld i en apokalyps. Sanctera kämpar för att överleva från svält, demoner och andra hot.

Alverna är en förtryckt ras och är slavar.

Orchfolket är smarta och älskar teknologi. De flesta respekterar orchfolken.

Människor dominerar i Sanctera

Gudarna existerar och besöker Sanctera då och då. Den största religionen kallas De nio, efter de nio erkända gudarna.

FRAKTIONER

m

IMPERIET

600 år gammalt rike. Feodalt styrt som har enorma klasskillnader inom adeln. Idag kontrolleras av den Heliga Kejsaren Rita Intari. Imperiet kontrollerar södra delen av Sanctera.

m

UNIONEN

100 år gammalt, och slog sig fri från Imperiet. Kontrollerar norra delarna av Sanctera. Instabilt samhälle men försök till demokrati. Kapitalism och korruption. Styrs av folkvalt parlament och nuvarande storminister är Tristian Greir.

m

PRECATI

Urgammal order som existerar för att hålla Sancteras magiker i schack genom utbildning, hantering och kontroll. Det finns fyra huvudgrenar inom Precati. Adori, Curata, Venari och Inquisio.

m

NOCTANEN

Templet som håller kontakten med de nio erkända gudarna. Tempeln är indelad i nio grenar, en för varje gud. Varje gren har en representant och ledare, s.k Diakon. Präst inom templet kallas för Noctan.

m

SYNDIKATET

En brottslig organisation inom undre världen vars inflytande täcker över hela Sanctera

m

GRÅGRIPEN

En grupp med monsterjägare som tagit sig an att bekämpa demonerna och draken.

Stora intriger på  Sanctera

Demondrakens anfall
Den största omvälvande intrigen. Demondrakens uppvaknande har satt igång ett andra demonkrig. Demoner, kultister, portar och kämpande om överleva har blivit en vardag. Länder håller på faller, människor flyr för sina liv och ett allmänt kaos råder.

Imperiet vs Unionen
Skärgårdsfreden år 598 har fortfarande bitter smak i mångas läppar. Unionen känner sig besvikna över förlorat Ketala och Imperiet för att inte ha krossat Unionen fullständigt. Även om demondraken är fokus nu är det fortfarande splittring mellan dessa två fraktioner.

Magikernas förtryck och frihet
Man är antingen rädd för magiker eller dåraktig. De besitter stor mängd makt och många anser de bör hållas kedjade. Det finns flertal individer och några fraktioner som öppet förespråkar att magiker ska vara fria, Grågripen är en av dem – även om inte alla i Grågripen accepterar denna syn.

Alvernas kamp om frihet
För alvslavar är vardagen normal att tjäna, men för de fria vildalverna är det en evig kamp om att få sin frihet. Vildalver jagas oftas ner som djur och folk är rädda att beträda skogar där de befinner sig i risk att bli dödad. Inte ovanliga historier att vildalver dödad byar med människor, vilket tvärtom inte är ovanligt att människor slaktar vildalver. Deras kamp börjar nå vändning då flertalet mäktiga alviska maleficarer gjort att de blivit en viktig styrka i kriget mot demonerna. Grågripen har allierat sig med vildalvsklanen Herenya.

Gudarnas dröm om Sanctera
Gudarnas närvaro råder ingen tvekan över. Flertalet gånger har gudarnas närvaro märkts på lajven. Däremot har gudarna inre konflikter mellan sig – något som går att utforska under lajven för att få inblick i deras maktspel.