Loader image
Loader image
Back to Top

PRESENTATION

Presentation

Snabbfakta:
– På Grågripen spelar varken off- eller in-genus någon roll.
– Alla karaktärer presenterar sig naturligt med namn och pronomen.
– Är du osäker på någons pronomen – fråga.
– Använd korrekt pronomen på alla. Detta inkluderar alver.
Grågripen-världen är totalt jämställd och har ingen tvåkönsnorm. Icke-binära genus är accepterat och normaliserat i alla kulturer och hos alla arter. Det finns inlajv ingen som helst anledning att ifrågasätta detta och är offlajv förbjudet.
Alla karaktärer på lajvet presenterar sig naturligt med namn och pronomen. Använd korrekt pronomen, fråga om du är osäker. Detta gäller oavsett art eller kultur karaktären kommer ifrån.

Exempel på sätt att presentera sig:

– “Artemis, hon” ([Namn], [pronomen])
– “Mitt namn är Andres, omnämns han” (Mitt namn är [namn], omnämns [pronomen])
– “Jag heter Kardina, mitt pronomen är hen” (Jag heter [namn], mitt pronomen är [pronomen])