Loader image
Loader image
Back to Top

STRID OCH LÄKNING

Strid mot andra spelare

Lajvet har inget KP-system utan i strid får en spela på hur en tror att rollen skulle reagera på en viss typ av skada. En erfaren monsterjägare är kanske lite tåligare än en ung rekryt, någon med mycket rustning tål mer än någon med mindre, osv.

Vilken typ av vapen som används kan också spela på, att bli träffad av en stridshammare på knät gör kanske benet obrukbart, medan ett lätt skärsår bara gör ont och blöder. Spela gärna upp olika skador efter striden.

Fokus får gärna på att slåss snyggt snarare än effektivt. Snygga strider är roliga strider. Det blir också säkrare strider off. Play to lose, det ska vara roligt för både dig och din motståndare.

Kom ihåg att aldrig sikta mot känsliga kroppsdelar såsom huvud, hals och skrev, oavsett vapentyp.

Strid med krutvapen

I strid med krutvapen riktar du vapnet mot ditt mål och ropar “skott kommer” innan du avfyrar. Vill du tydligt markera att du missar kan du ropa “skott kommer, miss”, annars är det upp till måltavlan att välja vart det träffar. Precis som i strid med närstridsvapen är det fokus på roliga och snygga scener. Det blir roligare för både måltavlan och skytten om målet spelar på skada av något slag.
Alla krutvapen har ett 3 meters säkerhetsavstånd för att inte skada hörseln på andra spelare. Detta gäller i alla riktningar. Skytten ansvarar för att kontrollera att detta efterlevs. Vi rekommenderar någon form av hörselskydd för er som vill använda krutvapen.

Mynningsladdade vapen har ett säkerhetsavstånd på 15 meter framför pipan.

Krutvapen får inte avfyras inomhus.

Strid mot monster

Varje monster har ett specifikt sätt det kan besegras på. Att slå mer och hårdare är fel sätt. Om den valda taktiken inte verkar fungera, dra er undan, studera monstret mer och försök igen senare lite bättre förberedda. Kom ihåg att det finns en spelare under monsterdräkten som får blåmärken, och som vet mer än dig om hur monstret fungerar.

Strid inomhus

Av praktiska skäl strider vi inte inomhus, oavsett vapentyp. Det finns för mycket som kan gå sönder.
Vill du ta en konflikt till boffer, lägg handen på vapnet och hota den andre explicit, fråga “om vi ska ta det utanför istället” och styr spelet tydligt åt det hållet. Motparten kan då gå med eller ge sig, beroende på vad som passar.

Knock och snitt

Att slå en roll medvetslös görs genom att med ett trubbigt vapen, LÄTT puffa mot nackbasen/skulderbladen och säga “knock”. Den knockade rollen är medvetslös i max 5 minuter, eller till spelet gör det lämpligt att vakna igen, och har svårt att minnas vad som hände strax innan knockandet. Det finns också alkemiska brygder som har liknande effekter.

Av säkerhetsskäl är det inte okej att knocka folk med hårda objekt, exempelvis svärdsknoppar.

Snittning är ingenting som förekommer på lajvet.

Död

Roller dör endast då spelaren känner att det är lämpligt att rollen dör, eller en arrangör bedömer att spelaren spelat rollen på ett sådant sätt att den ska dö.
Alla mord eller attacker med uppsåt att döda en roll ska först godkännas av både arrangör och måltavlan. Detta gäller även planerade avrättningar.

Läkning

Det finns flera sätt att läka på efter en strid, gemensamt för samtliga är att någonting måste göras för att påbörja läkerperioden.
Det lättaste sättet att börja läka på är att en läkekunnig behandlar skadan med exempelvis ett bandage. När behandlingen är klar tar det 6 timmar innan skadan är läkt, och det är väldigt smärtsamt att använda den skadade kroppsdelen under tiden.
Ett snabbare sätt att läka är genom alkemi. En alkemisk kan förkorta läketiden ner till två timmar, beroende på hur starkt preparatet är. Alkemisten som ger dig brygden informerar om den exakta läketiden.
Det snabbaste sättet att läka på är genom magi. Detta är givetvis ytterst ovanligt då magi är farligt och instabilt. Magikerna brukar också ta rejält med betalt för detta. Magisk helning läker dock sår direkt, och har därmed ingen läketid.

Skadespel är både roligt och stämningsgivande att spela på under lajvet!