Loader image
Loader image
Back to Top

RELIGION

Den största religionen i Sanctera är De nio gudarnas tro och är så gott som uteslutande någonting alla varelser tillhör. Anledning till detta är att gudarnas existens i Sanctera är bevisat och deras närvaro är väldigt synlig. De troende som ber får svar, gudarna själva vistas i fysisk form och ibland även pratar genom sina avatarer och profeter.

De nio tillbes i ett tempel eller mindre helgedom, exempelvis portabelt altare. Även om alla erkänner de nio gudarna så står man oftast närmast en närmare och dyrkar den mer specifikt. Runt om i Sanctera finns det tempel och helgedomar dedikerad till enskild en av gudarna, och endast de större templen finns samtliga nio representerade.

Tillbedjan sker genom böner av sång eller meditation, men också av offergåvor för att tillfredsställa gudarna. Varje gud har sin egen personlighet och sin egen uppskattning av föremål som de favoriserar.

Tempelmakten kallas för Noctanen, motsvarande kristendomens tempelmakt är kyrkan. Noctanen styrs av nio representanter som kallas diakoner (motsvarande påvar) där varje diakon representerar en för var gud.

Läs mer om gudarna och religion på Sancteras hemsida.

De nio gudarna

Phaxis Frälsaren – Ljus, nåd, välvilja
Ancora Välgöraren – Beskydd, rättvisa, hjälpa de svaga
Furcin Revoltören – Egen väg, laglös, godhjärtad
Decernio Domaren – Bedömning, ordning, lag
Sentilla Tänkaren – Balans, filosofi, frånvaro
Ambila Nomaden – Vandring, fri vilja, fritt uttryck
Domium Ägaren – Kontroll, styre, makt över andra
Peltrix Hedonisten – Självrättfärdigande, insikt, njutelse
Noxis Splittraren – Mörker, kaos, villkorslös frihet

 

De övriga gudarna

Nolmë – Den gud som vildalverna har dyrkat sen urminnes tider
Ávul – Maskintron som orchfolket tror på.