Loader image
Loader image
Back to Top

Noxis

Tron och läran kring Noxis fokuserar sig på total personlig frihet. Nyckelorden i Noxisdyrkan är Individen, Kaos och Frihet. Det är varje Noxisdyrkares gudomliga rätt att eftersträva sina begär, vad än de må vara. Misslyckande att nå sina drömmars mål är att visa sig ovärdig inför Noxis. Där många andra ber till sina respektive gudar för hjälp och vägledning är det således upp till var Noxisdyrkare att kämpa mot sina personliga mål utan någon annan än sig själv till hjälp. Detta skapar en struktur där enbart den starkaste kan vara på toppen av näringskedjan.

Frånvaron av lagar och regler utgör en central del av Noxisdyrkan. I och med att alla är fria att skapa sin egen lycka är enbart regler ivägen.  Vansinne, galenskap blir således något att eftersträva. När sinne inte har några begränsningar så kan inget stoppa en, menar den ödmjuke Noxisdyrkaren.

Här stöter man även på en dualitet inom Noxisdyrkan, men en medveten sådan. Det kan vara i en Noxisdyrkares ambition att utnyttja andra för sina egna ändamål. Vid första anblick så går det i rak kontrast mot budskapet om total frihet, men åter igen så måste man ha i åtanke att det är frågan om Individens frihet. För att skapa den lyckan som man själv söker kan man bli tvungen att uppoffra andra, vilket är helt i linje med Noxis läror.

Om de som man sedan förslavat eller utnyttjat reser sig och krossar en har man även då gjort sin plikt som god Noxiit. Man har igenom att sprida lidande inspirerat handling hos de svaga. Desperation kan leda till styrka hos dem som inte har något att förlora.

Demoner och Älvor

Vissa menar att Noxisdyrkaren flörtar med demoner i sitt utövande. Det Kaotiska, aggresiva och passionerade naturen av tron kan påminna om den av demondyrkare, men i Noxis värld finns det inga utrymme för demoner eller dess lika.

De nio skapade den här världen och allt i den, vilket gör allt annat som kommer utifrån till inkräktare. Demoner och Älvor likt är inte av denna värld och de har ingen rätt över den. Deras inflytande och övertramp är direkta hot mot Noxis dröm, och måste därav bekämpas på alla sätt som går.

Barnens beskyddare

Det kommer till en förvåning för vissa att Noxis skulle vara den guden som skyddar barn. I slutändan är det inte så underligt. Barn är själviska, följer sin egen vilja och vägrar i många fall att lyssna på vad deras föräldrar skulle kalla “Sunt förnuft”. Noxis älskar alla barn, skyddar dem från faror och tar hämnd på de som skulle till att skada dem.  Som mörkrets och nattens härskare sägs Noxis ledsaga barn som tappat bort sig i natten så att de kan hitta hem.

Bönen

”Balans är ofullständigt, kaos är komplett. Samlade är splittrade, ensam är mäktig. Att ge är att stjäla, att erövra är att ge. Bara jag kan regera över mig, noxis.”

Så lyder den bönen som Achram spridit bland de troende Noxiiterna. Det är ett ramverk, en riktlinje snarare en ett regelverk. Menat att tolkas och återberättas med egna ord.

Övrig info

Inflytande Mörker, Natt, Frihet
Diakon: Nerwin (han) (tidigare Achram Sotfinger (han))

Offergåvor
Mindre: Bitar av en krossad spegel
Vanlig: En påse med urzbär (enbär)
Dyrbar: En kedja som du själv brutit