Loader image
Loader image
Back to Top

TRYGGHET

Värdegrund

– Vi vill att alla ska kunna känna sig säkra och rättvist behandlade i vår grupp och förening. Därför har vi skapat en värdegrund som behandlar hur vi vill att vår verksamhet ska se ut.
– Vi vill vara en öppen förening både för nya och befintliga medlemmar. Det ska vara lätt att börja delta i föreningens verksamhet och att engagera sig i föreningens demokratiska processer.
– Respektera att alla inte har samma åsikter i olika frågor.
– Respektera varandras gränser. Det gäller både psykiskt och fysiskt. Ett nej betyder ett nej och allt utom ett ja är ett nej. Vid minsta osäkerhet – fråga och försäkra dig om att allt är okej.
– Ta ansvar för dina handlingar.
– Vi vill främja mångfald i vår förening och strävar efter en öppenhet inför våra olikheter.
– Genom att lyssna på varandra vill vi skapa en trygg plats där alla kan utöva sin hobby

Respektera varandras åsikter och gränser, såväl fysiska som psykiska.

Ta ansvar för dina handlingar

Likabehandlingspolicy

Inledning

Denna policy gäller för föreningens alla medlemmar i samband med arrangemang som arrangeras av föreningen eller av andra aktörer under föreningens namn, och därmed även Grågripen.
– Policyn gäller även på föreningens digitala samlingsplatser.
– Som medlem i föreningen Grågripen och som deltagare i gruppen så förbinder du som deltagare dig till att följa policyn.
– Föreningen ska arbeta aktivt mot diskriminering som riktar sig mot kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, kroppsbyggnad, ålder och sexuell läggning.

Praktiskt innebär detta

– Att bild- och textmaterial som föreningen distribuerar ut på hemsidan och i övriga föreningskanaler ska visa på mångfald och bredd.
– Att ingen person ska hindras att spela en roll pga ovan nämnda diskrimineringsgrunder.
– Att i de fall då gruppen aktivt rekryterar eller tillsätter roller ska mångfald prioriteras.
– Att de som vill arrangera lajv inom föreningen, oavsett om det är enskilda personer, föreningar eller arrangörsgrupper, måste skriva på att de följer föreningens likabehandlingspolicy. Detta är ett krav för att arrangemanget ska få anordnas i föreningens namn och ta del av föreningens resurser.