Loader image
Loader image
Back to Top
Ta en vandring genom

UNIONEN

Separator image

Kulturell inspirationskälla: USA på 1700-talet, rebellerna i Star Wars
Ynka 100 år gammal men ett möjligheternas rike. Åtminstone om du har initiativförmåga och flexibla principer. Unionen leds av storminister Tristian Greir och ett folkvalt parlament. Grundat i Ketyria, som fortfarande inte nåtts av drakens härjningar. Flyktingarna söker sig därmed ofta dit och trycket ökar. Alla är lika i Unionen, åtminstone i lagen. Vem som har mest inflytande i praktiken beror inte sällan på andra saker. Avancerad ångteknologi är mer sällsynt än i Imperiet.

Ketyria

Ärliga, kraftfulla och dominanta. Gästvänliga och med koll på sina grannar. Det lilla ska firas med mat och dricka i stora mängder!

Läs mer

Karlheim

Modiga, hedersamma och aggressiva. Att hävda sig är en fråga om status. Hövdingar utses och avsätts genom dueller och utmaningar.

Läs mer

Taskilijen

Positiva, egocentriska och arroganta. Hemlighetsfulla och privata. Alla ser efter sitt och de sina i första hand. Storslagna vidder.

Läs mer

Ketala

Gästvänliga, tillitsfulla och nyfikna. Historier och berättelser står högt i kurs. Prydliga och ordnande. Skärgårdsrike med små byar.

Läs mer

Perodien

Allvarliga, stolta och heroiska. Ofta torra och stela enligt frimodigare kulturer. Husliga och måna om ett gott dagsverke.

Läs mer