Loader image
Loader image
Back to Top

KETYRIA

Ketyria

Kulturell och estetisk inspiration: Kelter under antiken, Skottland under 1700-talet, Rob Roy (film).
Ärliga, kraftfulla och dominanta. Gästvänliga och med koll på sina grannar. Det lilla ska firas med mat och dricka i stora mängder! Högland och lågland täckt i gran- och lövskog. Att stå vid sitt ord är självklart. Kontrakt behöver inte sättas på pränt. Uppstår meningsskiljaktighet löses det genom duell. Det ses inte som onödigt fientligt att utmana någon på envig. Familjen, grannarna och byn är viktiga delar av livet. Att vara en god förälder är att värna om framtiden. Giftermål är vanligtvis monogama och förväntas vara livslånga. Sex är naturligt och det är inte märkligt att ha många partners innan man gifter sig. Däremot ses det som mycket allvarligt att bryta löftet man gav vid giftermål genom att vara otrogen. Kiltar är vanliga bredvid enkla och tåliga kläder. Ofta signaleras släkttillhörighet genom mönster- och färgval.
Huvudstad: Saoriis.